Nema problema. Putni nalog/račun se može i ručno popuniti. I putem mobilne aplikacije, a i putem web portala ako vam je tako zgodnije.