Pravila o privatnosti Uvodne odredbe Ova Politika privatnosti („Politika”) vam pruža informacije o obradi vaših ličnih podataka kada koristite GOOMA aplikaciju kao krajnji korisnik. Termini Korisnik, Krajnji korisnik i drugi termini koji uopšte nisu ili na drugi način definisani u ovim Pravilima su definisani u Opštim uslovima korišćenja GOOMA sistema („Opšti uslovi“) i iste definicije se primenjuju na ova Pravila u nepromenjenom obliku. . Opšte uslove možete pronaći ovde: https://vvv.gooma.biz/uvjeti-koristenja-gooma/ GOOMA aplikaciju je razvila kompanija 4APP SOLUTION d.o.o. iz Zagreba, Drage Gervaisa 30, OIB: 18278836636 („Proizvođač“). Podatke prikupljene putem aplikacije obrađuje Proizvođač kao obrađivač u ime Korisnika kao kontrolora podataka, u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka i Opštim uslovima poslovanja. Ako želite da kontaktirate Proizvođača u vezi sa obradom i upotrebom vaših ličnih podataka, to možete učiniti na jedan od sledećih načina: e-mailom na: gdpr@4APP.hr telefonom na broj: +385 1 6699 510 poštom na adresu: 4APP SOLUTION d.o.o., Drage Gervaisa 30, HR-10000 ZAGREB Napominjemo da u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti, ispitanik svoja prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti ostvaruje prema Korisniku kao rukovaocu podataka. Svaki upit u vezi sa obradom ličnih podataka koje Proizvođač obrađuje prema uputstvima Korisnika, Proizvođač će proslediti Korisniku.

Pravni osnov za obradu Proizvođač obrađuje lične podatke u ime i prema uputstvima Korisnika kao kontrolora podataka u skladu sa Opštim uslovima poslovanja. Korisnik je dužan da sprovede odgovarajuće tehničke i organizacione mere kako bi obezbedio i mogao da dokaže da se obrada vrši u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka, uključujući obezbeđivanje važeće pravne osnove za obradu ličnih podataka Krajnjeg korisnika. . Kako GOOMA prikuplja i obrađuje lične podatke krajnjeg korisnika Aplikacioni softver GOMMA je namenjen da pojednostavi evidentiranje putnih troškova na način da automatizuje prikupljanje podataka koje bi Korisnik/Krajnji korisnik morao da prikuplja ručno. Podaci se prikupljaju isključivo u svrhu obrade i distribucije podataka o troškovima putovanja u realnom vremenu (tokom snimanja putovanja) i ne koriste se u druge svrhe. GOMMA prikuplja sledeće vrste podataka: Ime i prezime Adresa elektronske pošte (e-mail adresa) Registarski broj vozila Datum, vreme i mesto upravljanja vozilom Datum, vreme i mesto zaustavljanja vozila Telemetrijski podaci Podatke o imenu, prezimenu, e-mail adresi i registarskom broju vozila koje koristi Krajnji korisnik Korisnik/Krajnji korisnik unosi ručno. Datum, vreme i mesto vožnje i zaustavljanja vozila, kao i telemetrijski podaci se snimaju automatski tek nakon što Krajnji korisnik odabere/započne snimanje podataka u aplikaciji, izborom opcije „Start“. Podaci se privremeno zaustavljaju kada Krajnji korisnik izabere opciju „Pauza“, odnosno trajno prestaje da se snima kada Krajnji korisnik izabere opciju „Kraj“. Krajnji korisnik može izabrati opcije „Pauza“ i „Kraj“ u bilo kom trenutku. Aplikacija GOOMA ni u jednom trenutku ne prikuplja podatke o lokaciji i telemetriji ako Krajnji korisnik nije aktivno izabrao da pokrene prikupljanje podataka. Podaci prikupljeni korišćenjem GOOMA aplikacije se ne koriste za automatsko donošenje odluka ili kreiranje profila u smislu člana 22. Opšte uredbe o zaštiti podataka. Proizvođač prikupljene lične podatke ne daje trećim licima, niti ih dostavlja van Evropske unije, odnosno u zemlje koje se u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka smatraju „trećim zemljama“.

Dozvole koje aplikacija traži sa mobilnog uređaja

Da bi Proizvođač omogućio Korisniku ugovorenu uslugu, GOOMA aplikacija će zahtevati pristup određenim funkcionalnostima mobilnog uređaja Krajnjeg korisnika:

1. Pristup aproksimativnoj lokaciji mobilnog uređaja Koristi se kao pomoćni parametar, kako bi se mogla odrediti približna početna ili odredišna tačka punog reda u slučajevima kvara ili nedostupnosti GPS signala.
2. Pristup točnoj lokaciji mobilnog uređaja Koristi se za potrebe izračunavanja pređenog puta i prikazivanja rute kretanja Krajnjeg korisnika tokom snimanja putnog naloga.
3. Pristup stalnoj lokaciji (u pozadini) mobilnog uređaja Koristi se da se Krajnjem korisniku omogući korišćenje drugih aplikacija na mobilnom uređaju tokom snimanja putnog naloga, a da se istovremeno snimanje ne prekida (bez volje Krajnjeg korisnika).
4. Pristup mrežnoj vezi mobilnog uređaja Koristi se za sinhronizaciju podataka prikupljenih sa naloga krajnjeg korisnika sa korisničkom licencom.
5. Pristup notifikacijama mobilnog uređaja Koristi se za obaveštavanje Krajnjeg korisnika da se putni nalog evidentira.

Vaše pravo na prigovor Ako, kao Krajnji korisnik, imate pritužbu u vezi sa načinom na koji obrađujemo vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate Korisnika kao kontrolora podataka. Ukoliko smatrate da vam ova druga ne može pomoći u vezi s vašom pritužbom ili problemom, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka putem veb stranice agencije vvv.azop.hr ili pisanim putem na adresu : Agencija za zaštitu podataka o ličnosti fra Grge Martića 14 HR –  10000 ZAGREB Ažuriranje ovih Pravila Redovno pregledavamo i po potrebi, kako se naše usluge i korišćenje ličnih podataka razvijaju, periodično ažuriramo ovu Politiku privatnosti. Ova pravila su poslednji put ažurirana 21. 08. 2023.