Više informacija

Unutar opcije Više se nalazi pregled postavki aplikacije, upute, informacije o aplikaciji, uvjeti korištenja, lista neoporezivih dnevnica i slični dodaci.

U postavkama se nalazi opcija online karte koju je moguće uključiti i isključiti po potrebi.