Sinkronizacija podataka

Nakon svih unesenih izmjena potrebno je sinkronizirati podatke sa portalom pomoću opcije ? .

Putne naloge i račune je moguće sinkronizirati pojedinačno ili se sinkronizacija može provesti za sve naloge i račune istovremeno, pomoću ikone za sinkronizaciju u gornjem izborniku.