Mjesta troška- pregled i dodavanje mjesta troška

gooma_mjesta troška

Moguće je unijeti neograničen broj mjesta troška i njima pridruženih mjesta troška. U tablici se razlikuju oznakama Zbrojno i Standardno.

Zbrojna su mjesta troška koja su ukupna za određeni segment, primjerice- odjel, projekt i slično. Standardna su mjesta troška koja su pojedinačna unutar određenog mjesta troška, primjerice djelatnik unutar odjela.

Standardna je moguće odabrati na putnom nalogu i računu, a zbrojna ne.

Izvještaj o troškovima omogućava detaljnu analizu troškova prema zbrojnim i standardnim mjestima troška.

Mjesto troška nije moguće izbrisati, ali ga je moguće deaktivirati. Primjerice, ukoliko je potrebno „Standardno“ mjesto troška izmijeniti da bude „Zbrojno“, potrebno ga je deaktivirati i unijeti novo.

Deaktivirano mjesto troška nije moguće dalje koristiti.