Postave organizacije

Na postavkama organizacije definiraju se slijedeći parametri :

  • Rok za završetak puta – određuje rok za predaju obračuna putnog naloga. Po prekoračenju roka sustav će slati upozorenja da putni nalog nije završen.
  • Uključi praćenje uživo na službenom putu – omogućuje live praćenje svih korisnike koji su na službenom putu. Ukoliko nije odabrana opcija za uživo praćenje puta, modul za praćenje puta neće biti prikazan.
  • Uključi odobravanje na izvještaju – omogućuje prikaz procesa odobravanja kroz koji je prošao putni nalog ili putni račun na njihovom ispisu.
  • Povrat za privatno vozilo (km) – Upisana vrijednost će se isplaćivati za svaki kilometar prijeđen osobnim vozilom.

U dijelu Potpisi se mogu dodati skenirani potpis likvidatora i potpis odgovorne osobe u *.jpg formatu. Ti potpisi će se prikazati na izvještajima putnih naloga i računa.

Na tabu Dnevnice moguće je  definirati po državama iznose dnevnice i njihovo trajanje. Osim iznosa koji je definiran zakonom, moguće je definirati i iznos dnevnice sukladan Putnoj politici tvrtke.